Overige activiteiten

Training ‘Spreken met Duplo’

Spreken met Duplo

Trainers: Ria Schlepers en Marijke van Leerzem

Wie zoeken wij?

Wij werken graag met mensen die zich willen ontwikkelen en altijd op zoek zijn naar nieuwe middelen om een nog betere professional te worden. Hulpverleners die geloven in de eigen kracht van mensen. Hulpverleners die zoeken naar middelen om cliënten zelf te laten begrijpen waar hun probleem- en de herstelvraag ligt.

De grootste worsteling is dat we in het hulpverleningswerk gewend zijn om alles te doen met gesproken taal. Dit blijkt vaak te abstract te zijn voor de hulpvrager.

We willen er vanaf dat de hulpverlening en coaching alleen maar gericht is op het voeren van gesprekken en eenzijdig gericht is op de client.

Durf jij af te wijken van de traditionele gang van zaken? Durf jij iets anders te proberen, nieuwe vaardigheden eigen te maken en erop te vertrouwen dat het gaat werken?

Welke resultaten behaal je als je met ons in zee gaat? Welke problemen worden er opgelost? En wat voor gevolg heeft dat voor jouw leven?

  • Na deze training kun je met de poppetjes op tafel werken vanuit een herstelgerichte visie die gericht is op eigen kracht en direct verbonden is met de context (familie) van de betreffende persoon.
  • Je bent in staat om met behulp van deze Poppetjesmethode de client zijn/haar eigen verhaal te laten vertellen en op te stellen op tafel.
  • Je kunt de client vervolgens stimuleren om de eigen weg te zoeken door samen met jou de poppetjes (en andere voorwerpen) op tafel te gaan verschuiven in een richting die helpend en helend is.
  • Je hebt op een methodische manier de vaardigheden geoefend en eigen gemaakt en je hebt hiervoor een theoretisch kader aangereikt gekregen en gebruikt.
  • Je zult door de demonstraties en het oefenen met de andere deelnemers vertrouwen hebben gekregen in deze aanpak; de motivatie om ‘Spreken met Duplo’ te gebruiken zal daardoor toegenomen zijn.

Onze aanpak is uniek omdat wij heel goed in staat zijn om in te spelen op de ingebrachte situaties zonder de methodische opbouw van de training los te laten. Ons enthousiasme en onze kennis van zaken leveren goede resultaten op; wij zijn inspirerende trainers.

Door voorbeelden te laten zien en veel te oefenen zullen we vertrouwen in eigen kunnen meegeven. Wij zorgen voor een prettig pedagogisch klimaat waar het fijn is om met elkaar te leren.

De 3-daagse training is geaccrediteerd en levert punten op voor het SKJ-register.

€ 595,- (incl lunch)

Najaarstraining: dinsdag 8 en 15 okt en 17 dec 2019

Voorjaarstraining: vrijdag 3 en 17 april en 19 juni 2020

Tijd: 9.30-16.30 uur

Locatie: De Koningskerk  in Deventer

Aanmelden https://www.bureaudedoorbraak.nl/Spreken-met-Duplo/

Circle Singing on Sunday op zondag 7 juni 2020 van 14.00-17.00 uur in Amersfoort

Een middag in het teken van Improvisatie en Move & Groove. Locatie nog onbekend.

Deelnamekosten € 25,